| | | AAA
Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

Programy edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE


Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego określoną rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 356).

W związku z czym Przedszkole realizuje następujące programy pracy z dzieckiem, zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, a mianowicie:

PROGRAM WIODĄCY:  

*WOKÓŁ PRZEDSZKOLA - program wychowania przedszkolnego. Autor Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska

  

Wzbogacamy naszą ofertę edukacyjno – wychowawczą poprzez realizację opracowanych przez nauczycieli Naszego Przedszkola programów własnych i innowacji pedagogicznych.

PROGRAMY WŁASNE:

*Z TWÓRCZOŚCIĄ JESTEM NA TY- program z zakresu psychodydaktyki twórczości na etapie edukacji przedszkolnej. Autor  Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie.

*JESTEM WZOROWYM PRZEDSZKOLAKIEM - program pracy wychowawczej. Autor Beata Bogiel, Anna Podenkiewicz.

*DO PRZEDSZKOLA Z UŚMIECHEM - innowacja pedagogiczna- program adaptacyjny. Autor Sylwia Smółka.

*MAŁY PRZYJACIEL PRZYRODY- program edukacji ekologicznej. Autor Justyna Brzózka.

*DBAM O ZDROWIE- program profilaktyki zdrowotnej. Autor Sylwia Smółka.

*PROGRAM NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH. Autor Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

*PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRZEDSZKOLI. Autor Mariia Serediuk.

*RYTMICZNE ABC PRZEDSZKOLAKA- program zajęć rytmiczno- umuzykalniających dla dzieci 3,6- letnich. Autor Anna Ziębicka.

*GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA- program zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autor Beata Bogiel.

*JA TEŻ POTRAFIĘ- program terapii pedagogicznej w przedszkolu. Autor Sylwia Smółka.