| | | AAA
Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

Dane teleadresowe

Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

mazowieckie

płocki

Wyszogród

ul. Niepodległości 7A

Wyszogród

09-450

24 23 11 053
przedszkole@wyszogrod.pl

Urszula Janiszewska

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych, wizerunku oraz wytworów Państwa dziecka jest Przedszkole Samorządowe z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 7A (kod pocztowy: 09-450 Wyszogród), reprezentowane przez dyrektora Urszulę Janiszewską
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych-Marka Rochnę. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: